Menneet projektit

Laukki-toiminta 2001-2010

Laukki-toiminnassa tarjottiin ratsastusterapiaa sosiaalisin perustein Turun ja ympäristökuntien lapsille ja nuorille. Aluksi kohderyhmänä olivat lastensuojelun lapset ja nuoret, myöhemmin toiminta laajeni kaikille lapsille ja nuorille, joilla oli psykososiaalisia ongelmia. 

Ratsastusterapiassa tarjottiin apua esimerkiksi käytöshäiriöistä, masennuksesta, oppimisvaikeuksista, arkuudesta tai muista sosiaalisen kanssakäymisen ongelmista kärsiville. Heillä saattoi olla ADHD, dysfasia, asperger-syndrooma, autismi tai lievä kehityshäiriö. Tavoitteena oli parempi kehon, mielen tai oman toiminnan - kuten itsehillinnän tai keskittymiskyvyn - hallinnan lisääminen. Tarkemmat tavoitteet määriteltiin kunkin lapsen tai nuoren kohdalla erikseen. 

Toiminnan rahoituksesta vastasi Raha-automaattiyhdistys ja sen päätyttyä ratsastusterapeutti Leni Palola jatkaa terapiatyötä itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Yhteystiedot

Leni Palola puh. 050-5650648

leni.palola(at)lietolainen.com, ratsastusterapia.nettisivu.org

Toimintapaikka: www.kuusistonratsastuskeskus.com

Kotiavain -projekti 1996-2002

Kotiavain oli Auralan Kerhokeskuksen ensimmäinen Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama projekti. Kohderyhmänä olivat syrjäytymisvaarassa olevat 13-14 -vuotiaat turkulaiset nuoret. Heidät valittiin mukaan toimintaan sosiaalitoimen avohuollon ja koulujen oppilashuoltoryhmien ehdotuksesta. Tavoitteena oli etsiä uudenlaisia tapoja kohdata, tukea ja auttaa nuoria sekä heidän perheitään.

Nuorille ja heidän perheilleen laadittiin yksilölliset suunnitelmat ja nuoret olivat itse aktiivisesti mukana toiminnan suunnittelussa. Työtekijät tapasivat nuoria henkilökohtaisesti ja muun muassa etsivät heille sopivia harrastuksia. Toimintaan kuului myös ryhmätoimintaa kuten luontoretkiä, peli-iltoja ja leirejä. Vanhempia tavattiin säännöllisesti ja heille oli oma porinapiirinsä kerran kuukaudessa. Kotiavain-projektin kerhoihin, kuten salibandyyn ja musiikkiryhmään, osallistui myös muita nuoria kuin varsinaisia projektiryhmäläisiä. Nuoret osallistuivat myös Auralan tavalliseen nuorisotoimintaan.