Aamu- ja iltapäivätoiminta

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu koulunsa aloittaville ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Aamutoimintaa järjestetään kaikkina arkikoulupäivinä klo 7.30-10.00 ja iltapäivätoimintaa klo 11.00-17.00.

Iltapäivätoiminta on lasten turvallista, valvottua vapaa-aikaa tuttujen ja ammattitaitoisten ohjaajien kanssa. Kerhossa muun muassa askarrellaan, piirretään, maalataan, pelataan, leikitään, ulkoillaan, liikutaan, saadaan kavereita tai vain oleskellaan. Suunnittelemme iltapäivien ohjelman lasten toiveiden mukaan.

Toimimme yhteistyössä Turun kaupungin Sivistystoimialan kanssa. Ilmoittautuminen toimintaan Wilman kautta.

Kerhopaikkoja voi tiedustella iltapäivätoiminnan koordinaattorilta, puh: 050 432 7478. 

Lisätietoja: www.turku.fi/ippe

Toiminnan tavoitteet

- Tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua.

- Tarjota lapsille monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan sekä mahdollistaa levon rauhallisessa ympäristössä, ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilön valvonnassa.

- Vähentää lasten yksinäistä aikaa koulun jälkeen ilman turvallisen aikuisen läsnäoloa ja helpottaa perheen ja työelämän yhteensovittamista.

Toiminnan lähtökohtana on turvallisuus. Toiminta painottuu ennen kaikkea leikkiin, luovaan toimintaan ja myönteisiin elämyksiin.

Maksut

Kerhomaksu sisältää monipuolisen ja terveellisen välipalan, ohjauksen ja tarvittavat askartelu- ym. materiaalit sekä vakuutuksen.

Kerhomaksu on tällä kaudella 92,00 tai 110,00/kk, valitun toiminta-ajan mukaisesti. Aamukerhon hinta on 40,00/kk.

Yhteistyö kodin kanssa

Yhteistyö kodin ja kerhon välillä on ensiarvoisen tärkeää. Vanhempina teillä on oikeus ilmaista mielipiteenne ja osallistua toiminnan kehittämiseen. Toimintakauden alussa kysymme teiltä lapsenne lukujärjestyksestä sekä muista toimintaan liittyvistä asioista. Kerhossa olo ja kotiinlähtö perustuvat lapsen ja vanhempien yhteiseen sopimukseen, jota ohjaajat valvovat.

Toivomme vanhempien yhteydenottoa kaikissa kerhoon liittyvissä asioissa. Tuemme vanhempien kasvatustyötä ja pyrimme rakentamaan avoimen ja luottamuksellisen suhteen vanhempiin. Yksilöllisiä toiveita pyritään täyttämään mahdollisuuksien mukaan.

Vanhemmille tiedotamme toiminnasta myös kuukausittaisella tiedotteella.

Iltapäiväkerhossa kunnioitamme koulun tavoitteita ja pyrimme omalta osaltamme niitä tukemaan. Pyrimme tiivistämään yhteistyötä koulun kanssa, tavoitteenamme on tiedonkulun parantaminen sekä yksittäistä lasta että koko koulua koskevissa asioissa.

Toimintaamme säätelevät seuraavat lait

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003), valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa säädetyn aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajien kelpoisuudesta (115/2004), opetushallituksen antamat toiminnan perusteet (annettu tammikuu 2011) ja laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (1138/2003).

www.finlex.fi

www.edu.fi 

www.apip.fi

Yhteystiedot

Koordinaattori: Anna-Liisa Lauronen puh: 050 432 7478, anna-liisa.lauronen(at)aurala.fi

Kerho-ohjaajat: 045 128 9807 

Käyntiosoite ja postiosoite: Raunistulan koulu, Oikotie 1-3, 20300 Turku